torek, januar 28, 2014

Obnova Pekarne - mariborski Teš 6?, 28. januar 2014

Prenova Hladilnice naj bi namesto 1,32 milijona evrov stala 1,81 milijona, Lubadar se je podražil z 1,68 milijona na 2,9 milijona evrov, zato so mestni svetniki zahtevali nov izračun
Župan je poudaril, da predlogi uporabnikov Pekarne niso vplivali na oceno vrednosti obnove.
Sašo Bizjak
Župan je poudaril, da predlogi uporabnikov Pekarne niso vplivali na oceno vrednosti obnove.
Za skupno kar 1,7 milijona evrov je po novih izračunih dražja obnova Kulturnega centra Pekarna oziroma tamkajšnjih stavb Hladilnice in Lubadarja. Mestni svetniki na včerajšnji seji ob teh podatkih niso skrivali ogorčenja. "Sprašujem se, ali je to mariborski Teš 6. In ali temu ni botrovalo prerekanje uporabnikov te ustanove?" je menil svetnik Desusa Vilibald Premzl. S svojim stališčem se je pridružil odboru mestnega sveta za finance, ki je prav tako predlagal zavrnitev gradiva. Predlagal pa še obrazložitev razlogov za povišanje, zahteval natančen in realen stroškovnik projekta ter od mestne uprave še pripravo prioritetne liste projektov, ki jih namerava prijaviti na razpise, z odgovori, koliko denarja bo šlo za pripravo na te razpise.

Katera cena je prava?

Spomnimo, da je Mestna občina Maribor že dobila potrjeno sofinanciranje obnove objektov, nato pa zaprosila za podaljšanje roka izvedbe oziroma prenosa neizkoriščenih sredstev v letošnje leto. Ker ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tega ni odobrilo, so novembra od pogodbe za sofinanciranje odstopili, ministrstvo pa jih je napotilo na pripravo vlog za prijavo na nov javni poziv. Po novelaciji projekta, ki so jo pripravili v občinski projektni pisarni skupaj z občinskim podjetjem ZIM, pa bi obnova Hladilnice sedaj namesto 1,32 milijona evrov stala 1,81 milijona, še bolj se je "podražil" Lubadar, in sicer z 1,68 milijona na 2,9 milijona evrov. Sedaj je sicer predviden tudi precej višji delež sofinancerskega denarja (68 odstotkov), občinski delež pa toliko nižji. Direktor mestne uprave Marko Žula je poudaril, da je do razkoraka prišlo, ker je bila prvotna ocena nerealna. Bolj neposreden in konkreten je bil župan Andrej Fištravec. Po njegovih besedah so v občinski projektni pisarni zatrdili, da so pod prejšnjim mestnim vodstvom imeli takšna navodila, da projekt ne sme preseči določene vrednosti. "In potem so se skušali znajti. Zato tudi razumem, zakaj je cena sedaj takšna, in zato sem gradivo tudi uvrstil na dnevni red, sicer ga ne bi," je rekel.

Potem ko so svetniki drug za drugim izražali pomisleke, je svetnik NSi Zdravko Luketič predlagal prekinitev te točke in pripravo novega gradiva do prihodnje seje. Da je treba torej dobiti "nevtralno", objektivno ceno, so se strinjali tako svetniki kakor župan.

Ne davku na deževnico

Sicer pa je mestna uprava predvidela precej drugačen dnevni red včerajšnje seje. Potem ko je župan Fištravec z dnevnega reda seje mestnega sveta, kakor je napovedal že pred dnevi, sam umaknil odločanje o ukinitvi dveh delovnih mest v svojem kabinetu, so potek seje dodobra premešali tudi mestni svetniki. Niso soglašali s predlaganim dnevnim redom, zato so tudi sami črtali precej točk. Ostali so bolj ali manj imenovanja v svete javnih zavodov in uskladitve odlokov z državnimi uredbami in zakoni. Medtem ko so vse vsebinsko pomembne točke, ki jih je predlagala uprava, umaknili.

Niso se namreč strinjali, da bi že včeraj odločali o smernicah korporativnega upravljanja družb v večinski lasti Mestne občine Maribor, pa tudi ne o celoviti revitalizaciji mestnega jedra, projektu Stičišče inoviranja MOM (SIMOM), češ da so gradiva med drugim slabo pripravljena, ter o letnem poročilu Energetike. Ob tem so z dnevnega reda seje umaknili tudi odločanje o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, menda zato, ker naj bi ta uvajal tako imenovani davek na dež, kot se je oprijelo ime državne uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, po kateri bi morala občina od 31. marca naprej zaračunavati odvajanje deževnice v javni kanalizacijski sistem. Občina je sicer dolžna odlok uskladiti z novo zakonodajo in uredbo, časa za to ji je preostalo le še dva meseca. So pa svetniki šli še nekoliko dlje. Stojan Auer (LPR) je namreč predlagal, da občina dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih voda, skupaj z osemdesetimi zaposlenimi, prenese z Nigrada na Mariborski vodovod. "Ta pošilja mesečno 46 tisoč položnic, letno bi to pomenilo pošiljanje 600 tisoč položnic manj, kar bi predstavljalo resen prihranek," je pobudo pojasnil Auer. Direktor vodovoda Danilo Burnač je ob tem pojasnil, da povsod v Sloveniji za odvajanje odpadnih in padavinskih voda skrbijo vodovodi, le Maribor je na tem področju unikum. Fištravec je pojasnil, da se skupina, odgovorna za racionalizacijo delovanja občinskih podjetij, s tem vprašanjem že ukvarja.

Redarji več v Mariboru

So pa svetniki potrdili odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, s katerim se z 31. marcem račun razdeli na dva dela, vodarino in po novem tudi omrežnino. Slednja bo namenjena tudi za vzdrževanje priključka, tako da ob okvari novega ne bo več plačal uporabnik, ampak občina. Kar 90 ur več na mesec bodo po novem na mariborskih ulicah prisotni redarji. Občine Duplek, Ruše in Selnica ob Dravi so namreč zmanjšale deleže v skupnem organu, zaradi česar bodo redarji v teh občinah manj prisotni, zato pa toliko več v Mariboru.

BRANKA BEZJAK, IGOR SELAN

Svetniki: 1130 evrov na kvadratni meter je preveč, 27. januarja 2014

Mestna občina Maribor se želi znova potegovati za evropska sredstva za nadaljevanje obnove Kulturne cone Pekarna.
Svetniki: 1130 evrov na kvadratni meter je preveč
Igor Napast

Po prenovi nekdanje upravne zgradbe, se je proces prenove Pekarne leta 2011 ustavil. Mariborska občina je sicer pred leti dobila evropska sredstva v višini več kot 1,8 milijona evrov za prenovo objektov Lubadar in Hladilnica, a je zaradi neupoštevanja rokov ostala brez tega denarja. Občina bi morala do konca lanskega leta začeti z obnovo, a tega ni storila, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa ji ni odobrilo prenosa neizkoriščenih evropskih sredstev v leti 2014 in 2015.

Zdaj se želi mariborska občina s tem projektom prijaviti na nov razpis, na katerem bo država razdelila zadnje neporabljene milijone evrov iz iztekajoče se finančne perspektive EU. Za prijavo na razpis je med drugim potrebna novelacija investicijskega programa, ki je mestni svet na današnji seji ni potrdil. Investicija v obnovo obeh stavb je namreč narasla na 4,8 milijona evrov, kar je 1,7 milijona evrov več, kot so navajale prvotne ocene vrednosti obnove. Vrednost obnove Hladilnice se je iz 1,3 milijona evrov povečala na 1,8 milijona evrov, vrednosti obnove Lubadarja pa iz 1,7 milijona na 2,9 milijona evrov. Večji del bi pokrili z evropskimi sredstvi, del pa bi naj bila zaključena poleti 2015.

Investicija se je po pojasnilu predstavnice občinske projektne pisarne podražila zaradi sprememb na trgu in davka na dodano vrednost. Direktor mestne uprave Marko Žula je dejal, da so nove cene posledica "prej nerealnih" ocen projekta, župan Andrej Fištravec pa pravi, da tega ne razume kot "enormni dvig cene ampak kot realno oceno stroškov."

Mestni svetniki z razlago niso bili zadovoljni, med drugim se je mestni svetnik DeSUS Vilibald Premzl vprašal, ali ni Pekarna mariborski Teš 6, Lidija Divjak Mirnik iz Liste za pravičnost in razvoj (LPR) pa je menila, da je obnova Pekarne nujna, a ne za vsako ceno. Poleg tega so številni svetniki menili, da je nova cena v višini 1130 evrov na kvadratni meter površine previsoka, zato so zahtevali nov izračun predvidenih stroškov investicije. Razpravo o tem so prekinili, nadaljevali pa jo bodo na naslednji seji, ko bodo dobili dodatno gradivo.

Spletno uredništvo, sta

četrtek, december 12, 2013

"Včasih se ti zdi, da si v paralelnem svetu", 7dni, 4. december


Urška Breznik, v. d. direktorja Mladinskega informacijsko-svetovalnega centra Infopeka, je tista, ki se ji zdi enakost med bitji nekaj povsem naravnega in logičnega, pa sploh ni edina. Koncept socialne demokracije ima v Sloveniji vse več podpornikov, kajti očitno je, da je s kapitalizmom nekaj hudo narobe.
"Na sobotnem zboru sem imela občutek, da nismo daleč od Grčije in Zlate zore."
"Na sobotnem zboru sem imela občutek, da nismo daleč od Grčije in Zlate zore."

- Naziv direktorica vam nekako ne pristoji. Se poistovetite z njim?
"Joj, ne. To je pač naziv, ki ga moraš imeti. Društvo ima predsednika, zasebni zavod ima pa direktorja. Ampak naša organizacija deluje čisto horizontalno, brez hierarhije sploh v odnosih, morda obstaja po odgovornosti. Tako da se sploh ne istovetim s tem nazivom."
- Leto 2013 je bilo za Slovenijo eno najbolj prelomnih, odkar smo dobili državo. Ampak zdi se, da smo ob koncu leta na istem kot pred vstajami. Kje se je izgubil vstajniški duh?
"Morda sprememb v političnem smislu na lokalni in državni ravni res ni, zagotovo pa nismo na istem, kar se tiče političnega nestrankarskega udejstvovanja ljudi. Morda se to še ne vidi tako očitno, a vseeno je veliko več ljudi kot kdajkoli prej vključenih v razne pobude, skupine, v različne aktivnosti. Seveda so nekatere nastale zato, da bodo delovale v okvirih, v katerih poteka sedanja uradna politika. Jih je pa nekaj zelo prodornih, zelo močnih, z zelo radikalnimi idejami - radikalno jih pojmujem kot zelo pozitiven koncept, pomeni, da greš v bistvo problema in ga rešuješ - in te rešitve bodo dolgoročno prinesle potrebne spremembe. Bodisi na lokalni ravni bodisi širše. Večina pobud, ki so se po svoji vsebini in delovanju izkazale za kakovostne, delujejo od lokalnega navzven, se povezujejo s sorodnimi mednarodnimi akterji. To bo zagotovo prineslo dolgoročne rešitve."

- Kje so sedaj Istanbul, Madrid, Brazilija? Tudi tukaj, v isti mreži?
"Seveda je odvisno od tega, katero gibanje gledamo. Če govorimo o Iniciativi mestni zbor, samoorganiziranih četrtnih skupnostih, ki je v Mariboru najbolj močna, deluje v sedmih četrteh in uvaja principe samoorganiziranosti, ki so znani že iz Brazilije oziroma iz drugih skupnosti v Evropi, mislim zlasti Španijo. Potem pa je tukaj Iniciativa za demokratični socializem, ki pa se povezuje z močnimi levimi gibanji Front de Gauche, Die Linke, Levi blok, Siriza ... In ta mednarodni upor je nekaj, kar lahko dejansko spremeni sistem.

Danes sem bila na zavodu za zaposlovanje, zaradi programa javnih del, ki ga izvajamo v naši organizaciji. Nagovarjali so nas, organizacije, da moramo biti malo bolj tržno usmerjeni, se malo ukvarjati s tržnimi dejavnostmi, korak za korakom prispevati k temu, da se bo reševala kriza. Tako nas oblastniki tako na državnem kot na občinskem nivoju prepričujejo z izredno pokroviteljsko držo, s preživetimi koncepti in ukrepi. To je dokaz, da občine in država ne dohajajo tega, kar se dogaja v civilni družbi, kakšne oblike povezovanj nastajajo, kakšni načini razmišljanja in delovanja se razvijajo. In le tako, da se ta gibanja povezujejo in ustvarjajo močna gibanja tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, le to bo pripeljalo do konkretne sistemske spremembe. In to se bo dogajalo zelo silovito. V Sloveniji so zelo močni ustvarjalni intelektualni in energični posamezniki in smeri delovanja. Včasih je čisto drug svet, ko si v družbi s temi ljudmi, in potem greš na zbor prebivalcev mestne četrti Magdalena, ki ga je župan sklical v soboto na temo romske restavracije. Zdi se ti, da si v paralelnem svetu. Po eni strani s silovitostjo nastajajo nove oblike delovanja, razmišljanja, ki se povezujejo, po drugi strani pa seveda imaš nekaj, za kar ne moreš verjeti, da še obstaja. Prežitki, kot so denimo rasizmi, neokolonializmi, seksizmi, nekonservatizem ..."

- Ampak ta dva svetova se bosta morala vseeno na neki točki srečati, če naj bi nastale spremembe.
"Nevarnost seveda obstaja. Na sobotnem zboru sem imela občutek, da nismo daleč od Grčije in Zlate zore in me je res zelo pretreslo. Tudi ko Pekarna Magdalenske mreže izvaja delavnice kritične pismenosti po srednjih šolah, je ne glede na to, ali gre za gimnazijo ali strokovno šolo, prisotna nestrpnost do Romov pa tudi do migrantov, pred nekaj leti smo se na primer pogovarjali o integracijski hiši. Prihaja generacija mladih ljudi, ki ima te rasizme ponotranjene in ti niti niso več latentni, po drugi strani pa imamo skupine mladih, ki se pridružujejo gibanjem, kot je IMZ ali pa Delavsko-punkerska univerza ali IDS, tako da v nekem trenutku bo verjetno prevladala ena. Seveda upam, da ta druga, ki deluje v smeri pravičnosti."

- To je gibanje mladih, ki hodijo po robu. Večinoma so v prekerju, do kdaj bodo imeli moč za revolucijo. Kajti ko si enkrat reven, je verjetno več ne zmoreš.
"Večina nas je res prekercev, a mislim, da ti, ki so sedaj vpeti v ta gibanja, izhajajo prav iz tega zavedanja, da so prekerci. Mislim, da je to tisto, kar jim daje zalet. In ti ljudje, kar jih poznam, mislim, da ne bodo v nobeni situaciji prenehali sodelovati. V enem trenutku se bodo morda malo zamenjale vloge in bodo nekateri malo bolj aktivni, drugi malo manj in bodo znotraj gibanja prevzeli druge stvari. Znotraj teh gibanj obstaja močna solidarnost in ne bo se zgodilo, da bi se nehalo delati, ker se bo stanje poslabšalo. Vendarle izhajamo iz zavedanja, da je slabo in da bo še slabše."

- Kaj pa nasploh situacija mladih v Sloveniji? Na političnem nivoju se veliko govori, a ukrepov ni.
"Če bomo sledili navodilom in smernicam, ki prihajajo iz Evropske unije, se ne more zgoditi nič konkretnega niti smiselnega. Tako na ravni EU kot na nacionalni in lokalni ravni smo priča zelo reakcionarnim oblikam delovanja. Tudi vse smernice, ki jih dobivamo za ravnanje z mladimi, pa tudi kateremkoli drugem področju, so sto, dvesto let za tem, kar bi bilo danes v resnici pomembno. Danes imamo na eni strani mlade, ki so izjemno aktivni in se zavedajo, da je skupnostno delovanje in solidarnost tisto, kar bo v prihodnje rešilo našo družbo, po drugi strani pa mlade, ki so zelo kapitalistično usmerjeni. Razloge za zadnje lahko iščemo tudi v tem, da so mladi z vseh strani napadeni z informacijami, ki jih spodbujajo, da se prodajajo na trgu dela, da so fleksibilni. Veliko mladim je samo po sebi razumljivo, da se bodo prilagodili vsem zahtevam, ki jih bo potencialni zaposlovalec postavil, in se jim to sploh ne zdi vprašljivo. Obstaja resna nevarnost, da mladi zapadejo v komercializacijo samega sebe, fleksibilnost, trženje. Po drugi strani pa vidim veliko nevarnost tudi v - predvsem je to prisotno v Sloveniji - porastu gibanja novodobne duhovnosti, ki pa je spet škodljiv. Vem, da se veliko mladih ukvarja s tem. Obiskujejo razne delavnice osebnostne rasti in podobno. Ampak tovrstno razmišljanje ne presprašuje sistema, ampak vso pozornost usmerja na posameznika. In posledično gradiš na sebi v čisto egoističnem smislu, ne postavljaš pod vprašaj širšega koncepta, ne preizprašuješ ideologij, ne preizprašuješ sistema. Tudi to je še ena oblika kapitalističnega trženja samega sebe. "Bodi čim boljši, ti si tisti, ki si odgovoren za to, kar se ti bo zgodilo. Tvoja karma je tisto, zaradi česar nimaš službe." Mnogi govorijo o tem, da so mladi danes apatični, ampak jaz tega ne prepoznavam kot apatičnost samo po sebi, temveč je povezano s prejšnjimi razlogi. Zakaj niso aktivni v nekih civilnih iniciativah, se ne borijo za družbene spremembe? Prav zaradi tega, ker so skozi razne dejavnosti preveč okupirani sami s sabo."

- Povedali ste že marsikaj čez naš šolski sistem. Tudi ta vzgaja najprej individualiste.
"Večina se nas strinja, da je bolonjska reforma pomenila velik korak nazaj pri našem izobraževalnem sistemu. Zaradi same kakovosti študija, preobremenjenosti profesorjev, strokovnih sodelavcev in drugih, ki delajo na univerzah. Po drugi strani pomeni komercializacijo univerz, komercializacijo izobraževalnih ustanov na splošno. Sedaj morajo šole iskati donacije, nov predlog zakona naj bi še dodatno spodbujal plačljiv študij ... To so stvari, ki gredo očitno v napačno smer. Že spodbujanje mladih, za katero vrsto študija naj se odločijo, da bodo uspešni, pojavlja se prepričanje, da so mladi, ki ostajajo v Sloveniji, v bistvu zgube. Da tisti mladi, ki želijo nekaj narediti iz sebe ali pa so že uspešni, bodisi sredi dvajsetih ustanovijo neko podjetje bodisi gredo v tujino. Z vsemi tistimi, ki ostajajo v Sloveniji in so po možnosti še humanisti, pa je očitno nekaj zelo narobe. Tak način razmišljanja, zlasti v šolstvu, v sistemu, ki bi moral dajati poudarek na znanju kot vrednoti sami po sebi - posebej mislim na široko humanistično znanje -, se znanje reducira na ozke kompetence in veščine. Biti mora uporabno. Medtem pa to široko znanje, ki ti omogoča, da presprašuješ kontekste in ideologije, ni več vrednota in se njegov razvoj zanemarja."

- Veliko se ukvarjate s prostovoljstvom. Iz izkušenj - kako priti do tistih mladih, ki jih ne žene ravno močna želja po široki izobrazbi?

"Pekarna Magdalenske mreže se res že okoli 15 let ukvarja z organiziranim prostovoljskim delom. Promocija prostovoljskega dela je postala v zadnjih letih tudi zelo popularna tako v Sloveniji kot v EU, predvsem zaradi krize. In v zadnjih letih velikokrat opozarjamo na to, da prostovoljstvo ne sme postati izgovor za to, da se država umakne zlasti iz socialne sfere in reče "saj za to pa imamo prostovoljce, spodbujajmo prostovoljstvo med mladimi in vsemi generacijami, da si bodo pomagali", medtem pa se bo sistem lepo umaknil. Tako bomo dobili cel kup ljudi, ki bodo opravljali delo, ki bo sicer etično ovrednoteno, monetarno pa ne. Moramo se zavedati, da je prostovoljstvo zelo ranljivo in hitro pade v to past, zato je treba to vedno znova poudarjati. Seveda to ustreza zahtevam neoliberalne ideologije, prav zato, ker rešuje instant težave, ne ponuja pa trajne rešitve."

- Na primer? Konkreten primer?

"Zlasti na socialnem sektorju se država vedno bolj umika. In ker je tukaj največ potreb, je tudi največ prostovoljcev, ki pa lahko ponudijo neke res zelo instant rešitve. Da sploh ne govorim o humanitarnih akcijah, ki so tudi neki prežitek. Ne zato, ker ne bi želeli takoj in sedaj pomagati ljudem, ampak zato, ker se tako ne rešuje težav sistemsko. Podobno je z brezdomstvom. To se ne rešuje tako, da jim župan enkrat na leto da večerjo. Velik problem nastopi tudi, če se javni zavodi ali celo občine brez posebej sprejetih prostovoljskih programov poslužujejo pomoči prostovoljcev. Mene je tudi zelo zmotilo prostovoljstvo v okviru Evropske prestolnice kulture. To so programi, ki so bili dobro financirani, imeli so denar za zaposlitve, potem pa se ljudi vabi v prostovoljsko delo, za nagrado pa dobijo proste vstopnice in majice. Podobno je pri olimpijskih igrah, kjer naberejo množico prostovoljcev, češ "si pa res lahko srečen, da si prostovoljec pri olimpijskih igrah, to je enkraten dogodek, tu se vsa ljudstva združijo", ko pa v resnici vemo, da za olimpijskimi igrami stojijo ogromne količine denarja, da so sporne zaradi nacionalizmov, seksizmov, komercializacije itd."

- Kako priti do uporabnikov? Kdo so vaši uporabniki?
"Po eni strani je povpraševanje po prostovoljski pomoči vse večje zaradi gospodarske in socialne krize, kar opažamo tudi v naši organizaciji. Zlasti pri povpraševanju za brezplačno učno pomoč in povpraševanju po druženju za otroke, ki prihajajo iz socialno šibkih ali depriviligiranih ozadij. Povezujemo se s centri za socialno delo, svetovalnimi centri, skozi več aktivnosti zelo dobro sodelujemo z Mladinskim domom Maribor. Otroci, ki tam živijo, zelo radi sodelujejo z našimi prostovoljci. Se pa za prostovoljstvo ljudje odločajo iz zelo različnih razlogov. Morda zato, ker dobijo za to točke na srednji šoli ali fakulteti. Včasih res ne vemo, kaj bi s tem. Nekateri se nam potem pridružijo še naslednje leto in še naslednje, ko ne potrebujejo več teh točk. Jih pa opozarjamo, naj ne ostanejo samo pri prostovoljstvu, da je treba narediti korak dalje v smeri sistemskih sprememb. Velikokrat prihajamo tudi do tega, da je prostovoljstvo izkoriščano. Mnoge fakultete zahtevajo od študentov prostovoljsko prakso, ampak vsi vemo, da ne gre za prostovoljsko prakso, ampak brezplačno. Javni zavodi morajo, če želijo izvajati program prostovoljskega dela, sprejeti poseben program, ki to omogoča, pa se velikokrat zgodi, da ga ne. Potem morajo prostovoljci opravljati dela, ki bi jih morali opravljati zaposleni. Prostovoljsko delo pa nikoli ni tisto, ki ga opravlja zaposleni, zlasti ne po sistemizaciji delovnih mest, kot jih imajo javni zavodi. Tega je ogromno."

- Kdaj lahko prostovoljec prepozna, da je izkoriščan?
"Zagotovo takrat, kadar ni podpisal dogovora s prostovoljsko organizacijo oziroma kadar mu organizacija niti ni predstavila etičnega kodeksa organiziranja prostovoljstva, ki velja na nacionalni ravni. Vsaka organizacija, ki izvaja tako delo, je podpisnica tega kodeksa. In če prostovoljec čuti, da so kršene njegove pravice, lahko stopi pred etično komisijo pri Slovenski filantropiji."

- Vse bolj glasna je Iniciativa demokratični socializem (IDS). Kdo ste? Koliko vas je?

"To je iniciativa, ki si prizadeva za spremembo sistema, za spremembo iz kapitalizma v demokratični socializem, saj smo prepričani, da znotraj kapitalizma, ki je povzročil krizo, v kateri smo, ker je to pač naravno stanje kapitalizma, da so občasno krize. Ta je pač ena izmed hujših kapitalističnih kriz, ne moremo živeti človeku dostojnega življenja, hkrati so vse spremembe na področju varstva okolja nesmiselne v kapitalizmu, saj je vse podvrženo trgovanju in trženju. Tudi vse druge rešitve, ki jih predlagata trenutna vlada in EU, so neobstojne, netrajnostne in bodo vodile v še težje življenjske situacije ljudi. Kapitalizmu bo vedno najpomembneje večanje profita.

Iniciativa ima sedaj nekaj čez 2000 podpornikov, glavna ideja je, da se širi kot gibanje, ideja, ki se ji lahko ljudje pridružijo, če se seveda strinjajo z njo. IDS ima razdelan program, prvi del programa je predstavil razvojne modele za izhod iz krize za EU in Slovenijo, sedaj se regionalno predstavlja, saj se želi širiti. V tednu od devetega decembra bo predstavitev tudi v Mariboru. Povezuje se z mednarodnimi gibanji, udeležuje se konferenc, izmenjujemo izkušnje ..."

- So s tem vstajniška gibanja dobila svojo obliko in kdaj boste stopili tudi na politični parket?
"Načeloma se IDS ni identificiral kot vstajniško gibanje. Gre za gibanje, ki je nastalo iz Delavsko punkerske univerze in somišljenikov. Nastalo je iz čiste nuje po spremembi, je pa zelo domišljeno. Predvidoma se bomo nekoč, ko bomo menili, da je gibanje dovolj močno, da ima dovolj podpornikov, izoblikovali tudi v stranko, ampak zagotovo to ne bo stranka v klasičnem smislu, z enim voditeljem. To je že sedaj zagotovo. A sedaj je pomembno, da se gibanje regionalno širi, da se prepoznavajo ideje in se veča mreža podpornikov."

Maribor
- Kje je sedaj Maribor? Imamo vstajniškega župana, ki so ga pa očitno ugrabili.

"Vstajniškega župana nimamo, vprašanje, če je to sploh kdaj bil. Zakaj je tako, je težko povedati, ker vse poteka zelo netransparentno in morda je prav v tem pravi razlog. Imamo sicer Vstajniški sosvet, na katerem je župan vsakič prisiljen štiri ure sedeti z občankami in občani ter s predstavniki vstajniških skupin, ki mu postavljajo vse težja vprašanja. Vemo sicer, da za župana ni pravnoformalno zavezujoč, kar je župan že sam povedal. Zavezujoč je moralno-etično, ampak tudi tukaj še nismo videli konkretnih dejanj, ki bi lahko to potrdila.

Zagotovo pa je čutiti spremembo v Mariboru predvsem pri aktivni udeležbi ljudi. Poleg protestov, ki se organizirajo, in upam, da se bodo še, je na teoretični ravni pomembno tudi delovanje Zofijinih ljubimcev, drugače pa tudi aktivnosti nekaterih vstajniških skupin. Izpostavila bi zlasti Iniciativo mestni zbor (IMZ), ki deluje po principu samoorganiziranosti, od spodaj navzgor. Ljudje s tem prispevajo k lokalni skupnosti. Navadno se začne pri zelo majhnih problemih, ki so specifični za določeno četrt, se pa vedno na vsakem naslednjem zboru pojavijo zahteve in tudi predlogi za ukrepe, ki so usmerjeni širše. Gre za opolnomočenje ljudi. Do sedaj smo več kot 20 let bili navajeni, da so za nas reševali probleme odločevalci ali pa jih pač niso. Če jih niso, smo se sprijaznili s tem. Namen Iniciative mestni zbor je prav v tem, da se ljudje ponovno zavedo, da imamo moč, da jih je treba vprašati, kaj si želijo. Ker ti zbori temeljijo na enakopravnosti in skupnih dogovorih, je to zelo dober filter, da ne nastajajo diskriminacije, kar je izjemen način za to, da se ljudi ponovno vzgoji in opolnomoči, da se zavejo, kako pomembni sta solidarnost in skupno pritiskanje na oblast. IMZ je sicer pripravil tudi participatorni proračun kot koncept javnega soupravljanja in predlog spremembe statuta MOM."

- Drugi problem je kulturna politika v Mariboru. Maribor nima lokalnega programa za kulturo.
"To se mi zdi eden izmed ključnih problemov Maribora, saj posledično ne ve, kaj bi z določenimi stavbami v mestu ali pa deli mest, infrastrukture se ne vzpostavlja, ne ve se, kako bi spodbujali delovanje nevladnih organizacij in javnih zavodov na področju kulture, kje bi lahko bile točke, kjer bi se lahko srečale. Potem pridemo do neumnosti, ko enkrat govorimo, da naj bi bila KC Pekarna obnovljena, drugič pa, da ne bo. Če bi mesto imelo vizijo, bi vedeli, kaj s temi stavbami, ulicami. Ker se moramo prilagajati nacionalnim in evropskim smernicam, mladinska politika v mestu spodbuja reakcionarno in ne progresivno ravnanje mladih v nekih novih oblikah dela. Tukaj je občina izredno zadaj. Skozi razpise se na primer organizacije, ki delamo z mladimi, spodbuja, da razvijajo programe, kako reševati brezposelnost mladih. In potem jih milijon ponuja delavnice, kako pisati življenjepise, kako se predstaviti delodajalcu. Vmes so take neumnosti! Denimo, da moraš opazovati, kako se obnaša on, in se potem ti tako obnašati. Imeti moraš družbeno zaželene odgovore celo o tem, katera barva ti je najljubša. Hkrati pa se s takšnimi razpisi prelaga odgovornost države oziroma občine na predvsem NVO-polje. Civilna družba je že davno šla naprej, občina pa živi v svojem zelo zaprtem svetu, sploh nima občutka, kaj se dogaja."

- Ste tudi velika zagovornica pravic živali. Zakaj se nekaterim, pravzaprav verjetno kar večini, zdi to tako nenavadno?
"Ne vem! Živali so v sistemu, v katerem živimo, torej kapitalizmu, poblagovljene. So objekt, ki ima tržno in uporabno vrednost za človeka, tržijo in oglašujejo se enako kot vsako tržno blago. S tem ko nekemu bitju priznavaš, da je sprejeto v enakovredno moralno sfero, presežeš antropocentrizem, iz katerega izhaja speciesizem. Živali namreč niso sredstvo za doseganje človeških ciljev, ampak so cilj same po sebi. Samo po sebi umevno je tudi, da so vse oblike diskriminacije med seboj povezane. Če se boriš za osvoboditev neke skupine izpod jarma pritiska, ne moreš hkrati podpirati podjarmljenja druge skupine, ki je potisnjena na rob ali pa sploh nima svojega glasu. Mislim, da morajo vsa gibanja za pravičnost delovati z roko v roki. Veganstvo v našem društvu Za živali! razumemo kot politično gibanje, gibanje za pravičnost. Je pa veganstvo vedno bolj uzurpirano in zlorabljeno s strani new age gibanja oziroma promocije zdravega življenjskega sloga in tako odlično ustreza kapitalističnemu sistemu, ki lahko primerno trži ustrezne produkte, ki se ponujajo veganom. In ponovno smo priča temu, da se težišče z živali prenese na človeka. Veganstvo je nujno potrebno razumeti kot politično gibanje in je kot tako edino načelo, ki je skladno s spoznanjem, da imajo živali lastno (inherentno) moralno vrednost in niso dobrine za človeško uporabo."

- Ne znamo se postaviti niti za svoje okoljske pravice. Se nam zdi to res tako tretjerazredna tema?
"Uničevanje okolja je inherenten del značaja in logike današnjega sistema produkcije in distribucije, to je kapitalizma, ki ima samo en cilj, maksimizacijo profita. Kapitalizem je sistem, ki naravo razume le kot vir surovin za izkoriščanje in napajanje gospodarske rasti. Narava se tretira predvsem kot nekaj, kar ima uporabno vrednost za človeka, in ne kot nekaj, kar je cilj samo po sebi. Hkrati pa je dejstvo, da vsa okoljska degradacija pomeni tudi slabšanje življenjskega okolja ljudi. In to se slabša tistim skupinam ljudi, ki že tako ali tako živijo slabše. Saj vidimo, bogate države izvažajo odpadke v države tako imenovanega tretjega sveta, velike multinacionalke privatizirajo zemljo, vodo ... Vse te stvari prizadenejo naravo in tudi življenjsko okolje ljudi, ki so že prizadeti. Posledice razvrednotenja okolja tako ne prizadenejo vseh ljudi enako in še dodatno povečujejo razredne razlike ter zaostrujejo družbene napetosti. Današnja kriza je ekonomska, družbena in okoljska. Nujno je treba preseči miselnost, da je v času gospodarske krize razmišljanje o okolju drugorazredna stvar."
ANDREJA KUTIN
Slabo je in še slabše bo.
Slabo je in še slabše bo.
Večina mladih je prekercev.
Večina mladih je prekercev.
"Kapitalizmu bo vedno najpomembnejše večanje profita."
"Kapitalizmu bo vedno najpomembnejše večanje profita."

sreda, december 04, 2013

Obnova Pekarne še čaka, Večer, 28. november

Mariborska občina je zaradi nezmožnosti pravočasne izvedbe odstopila od projekta obnove Hladilnice in Lubadarja; sofinanciranje bo skušala pridobiti na naslednjem razpisu
Tri leta je imela občina za Lubadarja zagotovljenih 1,1 milijona evrov, a se ni zgodilo nič.Marko Vanovšek
Tri leta je imela občina za Lubadarja zagotovljenih 1,1 milijona evrov, a se ni zgodilo nič.

Kulturni center Pekarna kljub poletni ihti s pridobivanjem soglasja uporabnikov še ne bo doživel začetka druge in tretje faze prenove. Mariborska občina je odstopila od pogodb, sklenjenih za obnovo Hladilnice in Lubadarja, kompleksov znotraj centra mariborske alternativne kulture. Odločitev so sprejeli, ker jim kljub izrecni prošnji in pojasnjevanju o pomenu ter prioritetni vlogi izvedbe investicij za MOM gospodarsko ministrstvo ni podaljšalo roka za koriščenje evropskega denarja. Rok za izvedbo projekta bi se iztekel konec tega leta, ga pa je ministrstvo od leta 2010, ko je občini odobrilo sofinanciranje, že dvakrat podaljšalo. V času prejšnje mestne oblasti je investicija obstala na mrtvi točki, nova občinska oblast pa jo je na začetku mandata postavila med prioritetne projekte. Pri tem je obnovo vezala na soglasje uporabnikov Pekarne, ki ga je po burnih reakcijah in kar nekaj zapletih tudi dobila, nato pa v rebalans proračuna ni umestila potrebnega občinskega sofinanciranja, saj je pričakovala omenjeno podaljšanje roka izvedbe del.

Ker ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vlogi ni ugodilo, je zagotovljenih 1,8 milijona evrov zdaj splavalo po vodi. Ob tem v občini poudarjajo, da se bodo s projektom prijavili na naslednji, osmi javni poziv in da poteza nikakor ne pomeni izgube evropskega denarja. "Pričakujemo namreč, da se bo izračunal nov delež," možnost, da na novem zapisu dobijo več (ali pa manj) denarja, kot jim ga je bilo za obnovo Pekarne dodeljenega doslej, predvidevajo v občini. Kakršnihkoli zagotovil, da bo nova kandidatura na javnem pozivu uspešna, MOM uradno nima. Je pa mariborski župan Andrej Fištravec prejšnji teden na javnem predavanju o prihodnosti Maribora povedal, da je odstop od investicije, nato pa ponovna prijava projekta "strategija, ki jo predlagajo ljubljanski uradniki".

"Občina ni uspela zagotoviti, da se aktivnosti v okviru projektov izvedejo v rokih, ki ne bodo ogrožali črpanja evropskih sredstev, zaradi česar MGRT aktivnosti iz pogodb ni moglo podaljšati oziroma prenesti v kasnejše časovno obdobje," so svojo odločitev obrazložili v ministrstvu. Od tam so še sporočili, da bodo javni poziv objavili predvidoma do konca letošnjega leta. Pri tem bodo vsi upravičenci v enakovrednem položaju, po prvih ocenah bo na voljo 20 milijonov evrov, so še dejali. V primeru uspešne kandidature bi se prenova lahko začela najhitreje marca prihodnje leto, vendar v Pekarni razvoj dogodkov spremljajo s skepso. "To je odlašanje za nedoločen čas. Žal mi je, da se je to zgodilo. V Pekarni smo ogromno energije vložili v doseganje konsenza," ni najbolj optimističen Ramiz Derlić, vodja kulturnega društva MC IndiJanez. Da so mariborski alternativci že vajeni obljub politikov in večnega statusa quo, še dodaja, in da bi se bilo treba pogovoriti, kako bo s Pekarno v prihodnje. Še najboljše bi bilo, da občina glede na vedno nove zamike pri realizaciji projekta sama, v obliki investicijskega vzdrževanja, pristopi k postopni in finančno manj potratni obnovi, razmišlja sogovornik.
                                                                                                                                   Jasmina Cehnar

ponedeljek, november 11, 2013

Vse manj upanja za dokončno obnovo Pekarne, Večer, 9. november

Vse manj upanja za dokončno obnovo Pekarne
Marko Vanovšek

Hladilnica in Lubadar bosta morala še nekaj časa počakati z obnovo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namreč ni podaljšalo roka za izvedbo druge in tretje faze obnove mariborske Pekarne, za kar so bila na voljo evropska sredstva. Na MOM so se obrnili na ministrstvo z novo prošnjo in upajo, da jim bo le uspelo.
Po zaključku prve faze, v okviru katere so v nekdanji upravni zgradbi uredili mladinski hotel, pisarno Mladinskega kulturnega centra Maribor in prostore za nevladne organizacije, se je prenova Kulturnega centra Pekarna v letu 2011 ustavila, V drugi in tretji fazi, za kateri ni jasno kdaj ali če se bosta sploh začeli, je na vrsti obnova objektov Lubadar in Hladilnica, za kar je občina dobila na voljo evropska sredstva v višini nekaj več kot 1,8 milijona evrov. Rok za izvedbo obeh faz je bil konec leta 2011, tega pa so nato podaljšali na konec letošnjega leta, a ker se gradbena dela še niso začela, bo prekoračen tudi ta rok.
Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so povedali, da roka ni moč podaljšati. Kot so pojasnili, bi bilo podaljšanje rokov za izvedbo in prenos sredstev mogoče le, v kolikor bi bil v izvajanju projektov narejen napredek, pa še takrat podaljšanje ne bi moglo biti daljše kot do konca leta 2014. "Ker napredka ni bilo, projekta prav tako nimata izbranih izvajalcev del, je ministrstvo v oktobru 2013 občini predlagalo odstop od obeh projektov in njuno prijavo na 8. javni poziv za razvoj regij, ki ga bo ministrstvo objavilo predvidoma še letos," so povedali na ministrstvu, kjer ocenjujejo, da bi se na ta način lahko obnova Hladilnice in Lubadarja zaključila do sredine leta 2015.
Župan Andrej Fištravec se s tem odgovorom ni zadovoljil, zato je konec prejšnjega meseca poslal na omenjeno ministrstvo "dopis za utemeljitev razlogov finančne in časovne spremembe roka za obnovo". Na uradni odgovor še čaka.
Tako je torej vedno manj upanja za skorajšnje nadaljevanje obnove Pekarne, čeprav je vodstvo občine letos poleti zaradi tega močno pritisnilo na sedanje uporabnike teh prostorov. Skupina uporabnikov Hladilnice in Lubadarja sprva ni privolila v načrtovano prenovo, Fištravec pa brez njihovega soglasja ni hotel v izvedbo projekta. Ko so naposled le dosegli kompromis, s katerim se je takrat po navedbah občinskih predstavnikov zelo mudilo, pa je zadeva potihnila in, kot kaže, obstala na mrtvi točki. 

Vse manj upanja za dokončno obnovo Pekarne
Polona Petrena

Spletno uredništvo,sta

sreda, julij 17, 2013

Uporabniki mariborske Pekarne vendarle podprli obnovo, Delo, 16. julij

Uporabniki so predlagali tudi nekaj konkretnih sprememb notranje ureditve, ki bi po njihovem izboljšali načrt gradnje.
S. P., Delo.si/STA
tor, 16.07.2013, 09:52
Maribor - Uporabniki Pekarne so skoraj dva tedna po sestanku z županom Andrejem Fištravcem vendarle sklenili podpreti obnovo omenjenega mariborskega kulturnega centra, a so pri tem znova postavili nekaj pogojev, o katerih so sicer govorili tudi na omenjenem sestanku. Gre za obnovo objektov Lubadar in Hladilnica, za katero so na voljo evropska sredstva.
Pekarnarji od Mestne občine Maribor (MOM) zahtevajo pisna zagotovila, da jim bodo še pred začetkom obnove zagotovili nadomestne prostore znotraj kompleksa, ob soglasju posameznega uporabnika pa tudi izven. Za obstoječe uporabnike, ki so trenutno že v nadomestnih prostorih, zaradi obnove upravne stavbe, zahtevajo podaljšanje pogodbe za tri leta oziroma do zagotovitve ustreznih prostorov v obnovljenem delu Pekarne.
Hišni red Pekarne bi v prihodnje oblikovali uporabniki prostorov
Prav tako pričakujejo, da bodo po obnovi vsi sedanji uporabniki dobili ustrezne prostore za najmanj tri leta brez razpisa, po zaključku obnove pa morajo ti imeti pravico, da prostore urejajo, spreminjajo, preurejajo, prilagajajo glede na svoje potrebe in kreativne ideje ter jih s tem urejajo v skladu s svojo dejavnostjo in vizijo.
Po njihovem mnenju bi morali hišni red Pekarne v prihodnje oblikovati uporabniki prostorov za prostore, ki jih upravljajo, skupnost uporabnikov pa za skupne površine.
Uporabniki kompleksa so predlagali tudi nekaj konkretnih sprememb notranje ureditve, ki bi po njihovem izboljšali načrt gradnje, ne bi pa ga spreminjali. Tako predlagajo postavitev nekaj montažnih sten za potrebe glasbenih ateljejev, menjavo načrtovanih steklenih sten z masivnimi, pa tudi nekaj predelnih sten, s katerimi bi ustvarili dodatne kapacitete.
Za Hladilnico in Lubadarja 1,1 milijona evrov
Pekarnarji tudi menijo, da na območju kompleksa upravitelj ali MOM ne bi smela vršiti tehničnega ali fizičnega nadzora brez privolitve uporabnikov. Kot poudarjajo, je ta pogoj nastal na osnovi izkušenj iz obnovljene upravne stavbe, kjer gre za pretirano poseganje v avtonomijo uporabe prostorov. Prostori se nadzirajo s kamerami, varnostniki brez prisotnosti uporabnikov vstopajo v prostore in podobno.
Župan Fištravec je že ob zadnjem sestanku 2. julija povedal, da se z dokončno odločitvijo glede tri milijone evrov vrednega projekta prenove objektov Hladilnica in Lubadar, za katera bo morala občina iz proračuna v naslednjih dveh letih zagotoviti 1,1 milijona lastnih sredstev, zelo mudi.
Kot je tedaj dejal, je večino tistega, kar so mu povedali predstavniki uporabnikov, sprejemljivo, saj predlogi ne posegajo v strukturo projekta, pač pa ga prilagajajo in izboljšujejo. Še največ pomislekov je bilo glede zahtev povezanih s "hišnim redom" po obnovi, a tudi o tem je dejal, da ga bodo definirali uporabniki sami, zato zanj mestna občina ne bo odgovorna.
Večina zadev naj ne bi bilo spornih, v zvezi z zahtevo, da se sedanji uporabniki pri pridobivanju novih prostorov obravnavajo prednostno, pa je član županove ekipe Goran Rajič na sestanku poudaril, da bodo morali sedanji uporabniki v tem primeru pokazati tudi določene reference za delo v preteklosti.

Uporabniki Pekarne naposled privolili v obnovo, Večer, 16. julij

Pekarnarji od Mestne občine Maribor zahtevajo pisna zagotovila, da jim bodo še pred začetkom obnove zagotovili nadomestne prostore znotraj kompleksa

Uporabniki Pekarne naposled privolili v obnovo
Marko Vanovšek
Uporabniki Pekarne so skoraj dva tedna po sestanku z županom Andrejem Fištravcem vendarle sklenili podpreti obnovo omenjenega mariborskega kulturnega centra, a so pri tem znova postavili nekaj pogojev, o katerih so sicer govorili tudi na omenjenem sestanku. Gre za obnovo objektov Lubadar in Hladilnica, za katero so na voljo evropska sredstva. Pekarnarji od Mestne občine Maribor (MOM) zahtevajo pisna zagotovila, da jim bodo še pred začetkom obnove zagotovili nadomestne prostore znotraj kompleksa, ob soglasju posameznega uporabnika pa tudi izven.

Za obstoječe uporabnike, ki so trenutno že v nadomestnih prostorih, zaradi obnove upravne stavbe, zahtevajo podaljšanje pogodbe za tri leta oziroma do zagotovitve ustreznih prostorov v obnovljenem delu Pekarne. Prav tako pričakujejo, da bodo po obnovi vsi sedanji uporabniki dobili ustrezne prostore za najmanj tri leta brez razpisa, po zaključku obnove pa morajo ti imeti pravico, da prostore urejajo, spreminjajo, preurejajo, prilagajajo glede na svoje potrebe in kreativne ideje ter jih s tem urejajo v skladu s svojo dejavnostjo in vizijo. Po njihovem mnenju bi morali hišni red Pekarne v prihodnje oblikovati uporabniki prostorov za prostore, ki jih upravljajo, skupnost uporabnikov pa za skupne površine.

Uporabniki kompleksa so predlagali tudi nekaj konkretnih sprememb notranje ureditve, ki bi po njihovem izboljšali načrt gradnje, ne bi pa ga spreminjali. Tako predlagajo postavitev nekaj montažnih sten za potrebe glasbenih ateljejev, menjavo načrtovanih steklenih sten z masivnimi, pa tudi nekaj predelnih sten, s katerimi bi ustvarili dodatne kapacitete.

Pekarnarji tudi menijo, da na območju kompleksa upravitelj ali MOM ne bi smela vršiti tehničnega ali fizičnega nadzora brez privolitve uporabnikov. Kot poudarjajo, je ta pogoj nastal na osnovi izkušenj iz obnovljene upravne stavbe, kjer gre za pretirano poseganje v avtonomijo uporabe prostorov. Prostori se nadzirajo s kamerami, varnostniki brez prisotnosti uporabnikov vstopajo v prostore in podobno.

Večina zadev naj ne bi bilo spornih, v zvezi z zahtevo, da se sedanji uporabniki pri pridobivanju novih prostorov obravnavajo prednostno, pa je član županove ekipe Goran Rajič na sestanku poudaril, da bodo morali sedanji uporabniki v tem primeru pokazati tudi določene reference za delo v preteklosti.

Župan Fištravec je že ob zadnjem sestanku 2. julija povedal, da se z dokončno odločitvijo glede tri milijone evrov vrednega projekta prenove objektov Hladilnica in Lubadar, za katera bo morala občina iz proračuna v naslednjih dveh letih zagotoviti 1,1 milijona lastnih sredstev, zelo mudi. Kot je tedaj dejal, je večino tistega, kar so mu povedali predstavniki uporabnikov, sprejemljivo, saj predlogi ne posegajo v strukturo projekta, pač pa ga prilagajajo in izboljšujejo. Še največ pomislekov je bilo glede zahtev povezanih s "hišnim redom" po obnovi, a tudi o tem je dejal, da ga bodo definirali uporabniki sami, zato zanj mestna občina ne bo odgovorna.Pekarna prihodnosti
Polona Petrena
Pekarna prihodnosti
STA

Izločili nerealne pogoje, Večer, 16. julij

Na korespondenčnem glasovanju so pekarnarji s 36 glasovi za obnovo in nobenim proti potrdili, da so za obnovo tega mariborskega kompleksa, v katerem ima domicil alternativna kultura. Toda ne za kakršno koli obnovo, ampak za obnovo pod določenimi pogoji, ki so jih oblikovali in uredili, sedaj pa jih morajo še poslati mariborskemu županu Andreju Fištravcu.

Z dolgega seznama so izločili nekaj nerealnih pogojev, te, ki so ostali, pa lahko razdelijo v različne sklope. Eden od njih je prostorski, saj zajema nekoliko drugačne prostorske razporeditve v zgradbah Lubadar in Hladilnica, odvisne predvsem od izvajajočih se vsebin. V Lubadarju želijo montažne predelne stene za glasbene ateljeje v severnem delu zgradbe, ki morajo biti zvočno izolirane; v vadbenih kletnih prostorih Hladilnice pa prav tako želijo pregradne stene, da bo lahko tam vadilo več skupin.

Pregradne stene želijo tudi v pritličju. Sledijo jim pogoji o vračanju sedanjih uporabnikov v obnovljene zgradbe, za katere želijo, da imajo veljavno pogodbo še tri leta po obnovi, če bodo seveda tam ustvarjali. Hišni red celotnega kompleksa želijo oblikovati uporabniki sami, v komisiji za izbor in oblikovanje razpisnih pogojev za izbor nadzornika obnove pa hočejo vsaj enega svojega predstavnika. Ker želijo vzpostaviti in ohraniti avtonomijo, zahtevajo, da ne upravitelj ne Mestna občina Maribor po obnovi ne izvaja tehničnega ali fizičnega nadzora brez privolitve uporabnikov.

Potem ko bodo pekarnarji pogoje poslali županu, bo poteza spet na strani Mestne občine Maribor. Vprašanje je namreč, ali bodo za ekipo in projektante smiselni in sprejemljivi ali pa se bodo o njih ponovno morali pogajati.

Uršula Godec

Veliko hrupa že zaradi grafita, Večer, 6. julij

Rezultat pogajanj med Mestno občino Maribor in pekarnarji še ni znan - obnova Pekarne je kljub vse bolj strpnim besedam med pogajalci še v zraku


Veliko hrupa že zaradi grafita
Čeprav pekarnarji, ki zasedajo prostore nekdanjega vojaškega kompleksa v Mariboru, ki so ga pred 19 leti zasedli alternativci, pri pogojevanju, kako naj bi bila Pekarna obnovljena, nočejo popustiti, so v tem tednu skupaj z mariborskim županom Andrejem Fištravcem sedli za isto mizo in predstavili preoblikovane, vendar še ne potrjene, skorajda zadnje pogoje. Sami jih bodo predelali še enkrat na plenumu, ta je načrtovan za ponedeljek, potem pa jih bodo še v pisni obliki poslali županu. Če jih bodo seveda potrdili. Fištravec je ob začetku pogovorov s pekarnarji sicer izjavil, da naj se zgolj izjasnijo, ali so za obnovo ali ne. A po začetnih trkih in šumih v komunikaciji pravi, da zadnji slišani "pogoji niso problematični, ker ne posegajo v strukturo projekta, ampak prilagajajo in izboljšujejo projekt". Pekarnarji si še vedno niso edini niti v tem, ali so za obnovo kompleksa ali ne, niti v sestavljanju pogojev, kar pa se njim zdi razumljivo, debata o pogojih pa naj bi bila del večjega in daljšega procesa. Po besedah Marka Brumna, člana programskega sveta Pekarne, ta je sicer v celoti za obnovo kompleksa brez pogojev, bodo pri nekaterih zadržki vedno obstajali, Gregor Stamejčič - Grizli iz skupine uporabnikov Pekarne, ki še ni rekla dokončnega potrdila za obnovo, je za postavljanje pogojev, pa ima v tem podobno mnenje. Soglasni da ali ne naj bi bil skoraj nemogoč, saj imajo pekarnarji, sestavljeni iz različnih skupin, društev in posameznikov, različne interese.

In medtem ko občina in pekarnarji tečejo zadnji krog proti cilju, se zastavlja vprašanje, ali bo rezultat zadnjih naprezanj obnova ali (nadaljnji) propad kompleksa. Goran Rajić, svetovalec za sistemska in organizacijska vprašanja v Mestni občini Maribor, je pekarnarjem namreč na zadnjem srečanju med drugim dejal, da se določenih pogojev ne more postavljati, če pa bodo proti obnovi, bo nastalo tako stanje, da bo treba začeti plačevati račune - kompleks pa ne bo še nadaljnjih 20 let ostal v taki obliki. Na probleme z razpadajočimi stavbami, s katerimi je treba nekaj storiti, je sicer po zadnjem srečanju opozoril tudi Brumen.

Samo po razpisih in urniku

Idejne rešitve za celovito prenovo pekarniškega kompleksa so bile izdelane že leta 2005. Tri leta kasneje je bivši mariborski župan Franc Kangler uporabnikom ponudil preselitev na drugo lokacijo - v Karanteno za mariborskim Europarkom. Po glasnem uporu pekarnarjev je nekdanji župan idejo črtal, alternativcem pa zagotovil prenovo obstoječih prostorov. Arhitekti so za osnovo svojih načrtov vzeli prej omenjene idejne rešitve in jih v velikem delu predrugačili v skladu z željami takratnih uporabnikov, čeprav brez glasnega protesta ni šlo niti tedaj.

Kljub vsemu je prva faza prenove vendarle stekla. Začelo se je z upravno stavbo, kjer je nastal novi hostel, svoj domicil je tam med drugimi našel tudi Mladinski kulturni center (MKC) Maribor, ki je prevzel upraviteljske vajeti. Ko bi morali na vrsto priti še Hladilnica, Lubadar, Gustaf in MC Pekarna, je bil projekt spet pozabljen. Sedanje občinsko vodstvo pa je za njegovo nadaljevanje končno našlo nekaj več politične volje, a se je vnovič zapletlo, ker je župan Andrej Fištravec drugo in tretjo fazo investicije, prenovo Hladilnice in Lubadarja, vezal na soglasje pekarnarjev, ti pa so začetek del pogojili s številnimi zahtevami.

In kaj bi pomenila obnova? Večnamenski objekt in dnevno središče Hladilnica bi pridobila večjo plesno dvorano in restavracijo s kuhinjo v pritličju, velik razstaviščni prostor v nadstropju, delavnico in mobilne pisarne, glede na projektno dokumentacijo pa razmere za uprizoritveno, glasbeno, vizualno in kinematografsko umetnost. Kolateralna škoda te obnove bi postala tako imenovana Hiška na južni strani zgradbe, saj bi tam vzpostavili teraso restavracije in nov vhod v pekarniški kompleks. Štirietažni Lubadar na južnem delu kompleksa pa je s 16 likovnimi ateljeji v zgornjih nadstropjih po načrtih zasnovan za ustvarjalce vizualnih umetnosti, pri čemer veljavni načrt zaradi boljše svetlobe predvideva svetlobni jašek skozi jedro stavbe. V prvem nadstropju so zamišljeni še atelje za uporabno umetnost, atelje za sitotisk, knjigoveznico in fotolaboratorij, pritličje pa za delovanje čitalnice in manjšega literarnega odra.

Tako je jasno, da bi lahko v obnovljenih prostorih, ki bodo prispevali tudi k novim dejavnostim, delovalo mnogo več ustvarjalcev kot dandanes. Še posebno ker večina uporabnikov prostorov ne bi zasedala 24 ur na dan in za nedoločen čas, kot je to zdaj, pač pa šele po uspešni prijavi na razpis in v večini primerov po urniku. Danes sicer v 30 prostorih Pekarne deluje 38 društev, neformalnih skupin in posameznikov. Ti pa, razen izjem, med njimi MC IndiJanez, Bukvarna Ciproš, AGD Gustaf, KUD Kurd in subjekti v upravni stavbi, ne pripravljajo javnega programa. Leta 1993 smo v Večeru pisali, da je prvo leto po zasedbi v alternativnem centru delalo 25 skupin in 50 posameznikov, zvrstilo pa se je preko 500 dogodkov.

Niti žeblja

Veliko konfliktov v Pekarni nastaja prav zaradi fazne prenove, saj zaradi nje so in še bodo nekateri ustvarjalci do nadaljnjega ostajali zunaj kompleksa, v nadomestnih prostorih. Pri prenovi upravne stavbe so ostali "zunaj" potapljači, alpinisti, eden od bendov in nekaj posameznikov. Pri obnovi Lubadarja, kot je predvidena zdaj, bodo brez vadbenih prostorov verjetno ostale glasbene skupine. Zanje so prostori predvideni v podkletenem Gustafu, osrednjem prireditvenem prostoru. Kdaj bosta prišla čas in denar za prenovo tega tehnično in investicijsko najzahtevnejšega objekta, še ni znano. Sicer pa je v Gustafu predvidena dvorana z zložljivo tribuno z 250 sedišči. Objekt naj bi imel še prostore za nastopajoče s skladišči, delavnicami in snemalnimi studii. V sklop fazne prenove je vključen tudi MC Pekarna. V njem je načrtovan klubski prostor z manjšo dvorano za koncertne prireditve ter gostinski in razstaviščni del, dodani pa bodo prostori za plezalno steno, društveno dejavnost in producentsko dejavnost kluba.

Ob vsem tem uporabniki pravijo, da obstoječi načrti izpred štirih let ne odražajo več realnega stanja in njihovih potreb, zato bi med drugim radi v sodelovanju z arhitekti v okviru veljavnega gradbenega dovoljenja spremenili projektne rešitve. V občini, kjer so v preteklem tednu poslušali predzadnjo verzijo pogojev in bili z njo načeloma zadovoljni, so jih ponovno opozorili, da se preveč posegati v projektne rešitve ne sme. Njihov argument je, da so prostori dovolj modularni in da aktualni uporabniki preveč mislijo na svoje partikularne potrebe. Andrej Žižek, eden od projektantov prenove pekarniških objektov, ob tem zagotavlja, da zahteve uporabnikov niso sporne in nikakor ne predstavljajo ovire za nadaljevanje projekta. "Marsikaj se da prilagoditi željam trenutnih uporabnikov, vendar nas občina v zvezi s tem ni nič vprašala," je povedal Žižek, kritičen do občinske "neodločnosti in pomanjkanja komunikacije" v zvezi s projektom.

Če obnove ne bo, to nedvomno pomeni nadaljnje propadanje kompleksa in vztrajanje uporabnikov v slabih prostorskih razmerah, saj nekatere stavbe nimajo niti sanitarij. Mariborski župan je med vrsticami že zagrozil, da bo občina Pekarni v primeru neobnove odpovedala finančno podporo. Na to je na zadnjem srečanju z njimi namignil tudi Rajić. Občina namreč plačuje obratovalne stroške v višini okoli 22.000 evrov letno. Dodatne težave bi znali uporabniki imeti z inšpekcijami, saj stavbe nimajo uporabnih dovoljenj, bile naj bi tudi nevarne. Prenova po mnenju občinskega vodstva pomeni ureditev razmer v prostoru za neodvisno in alternativno kulturo, pridobitev legalnega statusa uporabnikov, boljše razmere za delo in produkcijo ter upravljavski model, ki omogoča odprto in dostopno infrastrukturo.

Glede slednjega bo še veliko hude krvi. Veljavni model upravljanja, dogovorjen med uporabniki in potrjen na mestnem svetu, med drugim določa tehničnega upravitelja, ki skrbi za birokratsko plat delovanja. To vlogo je v upravni stavbi, doslej edinem obnovljenem objektu, prevzel MKC Maribor, nad katerim pa uporabniki niso navdušeni, ne glede na to, ali nasprotujejo prenovi ali jo podpirajo.

"MKC se je izkazal za strog birokratski zavod, ki se drži pravil, ki niso primerna za odprto, neodvisno cono," meni Urška Breznik iz MISC Infopeke Pekarne - Magdalenske mreže, ki ima domicil v upravni stavbi. Tako uporabniki ne smejo barvati sten niti vanje zabijati žebljev, za delo po deveti uri zvečer pa morajo upravitelja posebej obvestiti, vstop v objekt je tudi prepovedan za pse. Za veliko razburjenje je denimo MKC poskrbel z namestitvijo nadzornih kamer pred vhodom objekta, veliko hrupa je bilo že zaradi grafita, ki se je pojavil na steni zgradbe, policija pa naj bi ga sredi Pekarne popisala kot kaznivo dejanje. A vse to ne more biti razlog za zavračanje obnove, pravi Breznikova. Upravljavski model ni zabetoniran, prav tako lahko uporabniki po obnovi izberejo drugega upravitelja. •

JASMINA CEHNAR, URŠULA GODEC

Nikoli več Pekarna?!, Nevladna, št.11, julij


Članek je dosegljiv tukaj.